Imeachtaí ina dhiaidh scoile/After school activities

Seo na himeachtaí ina dhiaidh am scoile do rang a trí / These are the after school activities for third class

Iománaíocht/ Camógaíocht le Múinteoir Jenny ar an gCéadaoin  – Hurling/ Camogie with Múinteoir Jenny on Wednesdays

Ní bheidh aon traenáil go dtí mí Eanair.

No training until January.

hurling

Peil Gaelach ar an Déardaoin le Múinteoir Seán agus Múinteoir Clíodhna- Gaelic Football on Thursday with Múinteoir Seán and Múinteoir Clíodhna

Tá peil tar éis tosnú ar ais do 2017. Football has started back for 2017.

peil

Damhsa Gaelach/Irish Dancing

Bíonn ceachtanna damhsa Gaelach ar siúl sa fhorhalla gach Céadaoin ag a 4 a chlog.

Irish dancing lessons are held in the school hall every Wednesday at 4 o’clock.

Cic Dórnálaíocht/ Kick Boxing

Bíonn ceachtanna dórnálaíochta ar shiúil sa scioból gach Máirt agus Déardaoin ag a sé a chlog le Michael Lambe. COSTAS €2.00

Boxing lessons are held in the scioból every Tuesday and Thursday evening at six o’clock with Michael Lambe. COST: €2.00

 

 

 

 

Skip to toolbar