Fógra

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Nuacht | Posted on June 28, 2018

 A Thuismitheoir, a chara

Tá coistí tuismitheoirí na Gaelscoile agus Oideachais le chéile ag obair i gcomhpháirt lena chéile chun an staid sa charrchlós a fheabhsú. Mar is eol duit, tá leath lá scoile ag na scoileanna Dé hAoine, 29ú Meitheamh. Críochnóidh Oideachas le Chéile ag 11.30 agus an Ghaelscoil ag 12.00.

Beimid araon ag déanamh maoirseoireachta ar an gcarrchlós an lá sin chun traschur éasca a chothú idir an dá am dúnta. Toisc nach bhfuil go leor spásanna sa charrchlós do gach duine, iarraimid ort na treoracha seo leanas a léamh agus claí leo le bhur dtoil.

Am bhailiúcháin

Beidh carranna ón am bhailiúcháin nís luaithe imithe ón gcarrchlós roimh 11.40 a.m.

Níor choir do charranna don dara am bhailiucháin teacht níos luaithe ná 15 nóiméad roim am an bhailithe

Achair nach bhfuil sé ceadaithe pairceáil iontu

NÍL CEAD pairceáil sna lánaí busanna

Ní cheadaítear carranna ag an bríomhfhoirgneamh ag aon am den lá.

Led’thoil lean treoracha na maor a bheidh ag obair sna carrchlósanna

Iarraimid ar gach tuismitheoir cloí leis an méid thuas mar ‘sé sábháilteacht an pháiste ár n-aidhm.

Comhairle Na dTuismitheoirí

Dear Parents

The parents committees of both Gaelscoil Chill Dara and Educate Together are working together to improve the situation in the carpark. As you are aware this Friday 29th June is a half day. Educate Together finish at 11:30am, the Naionra finish at 11:45am and the Gaelscoil finishes at 12 noon.

We will be jointly stewarding the car park that day in an effort to allow the swift changeover of cars between the two schools. As there are not enough spaces to accommodate all cars at the same times please read and adhere to the following guidelines for that day.

Collection times

Cars from the earlier collection time will vacate the car park by 11:40am.

Cars for the later collection time should arrive no more than 15 minutes before the designated finish time.

Restricted Areas

There is NO PARKING in the bus lanes.

There are no cars permitted at the main school building at any time of the day.

Please follow the direction of the stewards who will be at various points of the car park.

We would ask all parents to adhere to the above as our collective goal is to ensure the welfare and safety of each and every child.

Comhairle Na dTuismitheoirí

Ealaín

2

Posted by rangeibhlin | Posted in Ealaín, Griangraif | Posted on June 21, 2018

Seo roinnt Ealaín atá déanta againn i mbliana i rang a trí.

Lá Cineáltas.

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Nuacht | Posted on June 21, 2018

Seo cúpla griainghraif ón Lá Cinéaltas. Bhí lá an spéisialta againn. Déanaimid ár dhícheall chun bheith cinéalta i nGaelscoil Chill Dara.

Aoi-Chainteoir

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Nuacht | Posted on June 21, 2018

Tháinig an t-údar Sadhb Devlin go dtí ár rang chun ceardlann scríbhneoireacht a dhéanamh linn an tseachtain seo caite. Scríobh sí an leabhar ‘Bí ag spraoi liom’. Bhaineamar an thaitneamh as.

Turas Scoile

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Nuacht | Posted on June 21, 2018

Bhí an lá againn inné i Wallaby woods. Bhí go leor ainmhithe eagsúla ann agus bhaineamar an thaitneamh as an líne zip.

Lá Spóirt

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Corp Oideachas, Griangraif | Posted on June 21, 2018

Seo cúpla griainghraif ón lá spóirt bhí an lá againn. Go raibh maith agat Múinteoir Caitríona as é eagrú dúinn.

Obair bhaile

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Obair bhaile | Posted on May 2, 2018

Níl aon obair ag na páistí anocht. Bhí siad ar fheabhas inniu.

Spellings

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Gaeilge, Litriú | Posted on April 30, 2018

https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=34248248

str

straight

strong

stream

street

stretched

strolled

strap

strict

stranger

string

straw

strawberry

Litriú

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Gaeilge | Posted on April 30, 2018

       cht

ocht

ochtar

bocht

seacht,

seachtar

seachtain

ag teacht

ag casachtach

ag cleachtadh

an Nuacht

sneachta

Ag fanacht

Obair bhaile

0

Posted by rangeibhlin | Posted in Obair bhaile | Posted on April 24, 2018

Gaeilge: litriú 3 abairtí LB lch 105
Béarla: Spellings 3 sentencesRH page 98
Mata: B.O. ST lch 33

Táblaí:x4 ÷4

Skip to toolbar